หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับกิจกรรม “มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ประจำปี 2567 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ มีนาคม 2567 ณ สนามที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ในงานจัดให้มีการแสดง ดนตรี มหรสพ สวนสนุก อาหารอร่อย พร้อมสินค้าราคาถูกจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานอีกด้วย. จัด MOU “การส่งเสริมการออมเพื่อเด็กและเยาวชน” ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ กอช. โดยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ…

Continue Readingหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง