รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รัดเกล้า เผยผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565 ของ ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (ซ้าย) กับ รศ.ดร. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ วิจารณ์การผลักดันร่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ ฉบับใหม่ของรัฐบาล ในเวทีเสวนา "เสรีภาพทางวิชาการในสภาวะถดถอย" ที่ มธ. เมื่อ 5 เม.ย. การดา ร่วมพุ่ม. ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน. ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 25 พฤษภาคม 2554. กองทุนผู้สูงอายุ ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์…

Continue Readingรัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รัดเกล้า เผยผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2565 ของ ก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์