หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับกิจกรรม “มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ประจำปี 2567 ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ มีนาคม 2567 ณ สนามที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ในงานจัดให้มีการแสดง ดนตรี มหรสพ สวนสนุก อาหารอร่อย พร้อมสินค้าราคาถูกจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมงานอีกด้วย. จัด MOU “การส่งเสริมการออมเพื่อเด็กและเยาวชน” ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ กอช. โดยนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมรอฟังคำอธิบายจาก “หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่” เกี่ยวกับรูปที่เขาแชร์กันมากมายว่า..ใช่รูปนายธนาธรหรือไม่? เรื่องเดียวกันนี้ นายกนก รัตน์วงศ์สกุล โพสต์ Kanok Ratwongsakul Fan Page อธิบายแย้งประเด็นดังกล่าวไว้ว่า …. “….เรื่องน้ำนี้ก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น แม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งสัตว์ทั้งพืชก็ต้องมีน้ำ ถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่าน้ำเป็นสื่อหรือเป็นปัจจัยสำคัญของการเป็นสิ่งมีชีวิต…..”

ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง

“…การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก…”พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙. “…การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก…”พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙. จากเรื่องราวของ นางกุหลาบทิพย์ แก่นลา เกษตรกรที่ได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดสรรพื้นที่ ที่อยู่อาศัย แปลงเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชที่ใช้ต้นทุนต่ำ รวมถึงแปลงไม้ยืนต้น ทำให้มีรายได้ทุกวัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มภูมิคุ้มกันความเสี่ยงของการดำเนินชีวิตที่เกินตัว ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน และอยู่ได้ อยู่ดี มีความสุข ในเขตปฏิรูปที่ดิน. การมอบรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 พร้อมทั้งการมอบรางวัลสำหรับเทศบาลที่ได้รับการคัดเลือกในระดับประเทศ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนประจำปี 2564 และการมอบรางวัลนวัตกรรม สผ.

ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละ… วันนี้ (31 มกราคม 2567) ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน… วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

ข่าวเศรษฐกิจพอเพียง