ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ » กรมประมง

ศูนย์ข่าวสารเกษตรกรรม

ทั้งหมดถามตอบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรแจ้งเตือนข่าวสารแหล่งความรู้คลังความรู้ดิจิทัล มก.

ศูนย์ข่าวสารเกษตรกรรม
ศูนย์ข่าวสารเกษตรกรรม

การเลี้ยงปลาในปัจจุบันเกษตรกรต้องการประหยัดต้นทุนมากขึ้น โดยพยายามหาแหล่งอาหารที่ได้จากธรรมชาติเข้ามาช่วย นอกจากมีแหล่งอาหารชั้นดีแล้ว ยังประหยัดต้นทุนอาหารจากการเลี้ยงอาหารสำเร็จรูปได้อีกด้วยอาหารสัตว์น้ำสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อาหารสำเร็จรูป และอาหารที่ได้จากธรรมชาติ โดยอาหารที่ได้จากธรรมชาติเก … แมลง BSF (Black Soldier Fly) มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Hermetia illucens เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนำโรค ไม่เป็นศัตรูพืช และไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมชน ชอบอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้ ในระยะหนอนสามารถช่วยย่อยสลายขยะอินทรียวัตถุได้ร้อยละ และสามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นโปรตีนและไขมันได้ ทำให้มีคุณค่าทางอาหาร … โรคไหม้ข้าวระยะกล้า- ใบมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล หากพบการระบาดของโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้ระยะแตกกอ- พบอาการได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า ใบจะมีลักษณะแผผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอระยะออกรวง- … ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM หลักสูตร “การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ มีนาคม 2567 ค่าลงทะเบียน 2,999 บาทโดยมีรายละเอียด ดังนี้🐛 แมลงศัตรูพืช แมลงธรรมชาติ แนวทางการวินิจฉัย🐌 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมแมลงศัตรูพืช🐛 รู้จักศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่ … The post เกษตร ฯ เปิด “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” ให้บริการด้านการเกษตรครบวงจรทั่วประเทศ appeared first on ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร. เตือนพี่น้องชาวนา​ อากาศเริ่มเปลี่ยน เตือนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลit[kfในนาข้าว หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างใกล้ชิด …

ศูนย์ข่าวสารเกษตรกรรม
ศูนย์ข่าวสารเกษตรกรรม