ข่าว ข่าววันนี้ ข่าวล่าสุด วีดีโอ Bbc Information ไทย

ข่าวสารล่าสุดเรื่องราวสังคม

พัชราภา  เอื้อมอมรวณิช. สื่อมวลชนเสรีภาพและความรับผิดชอบ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์.11(4). “อว For EV” ผลักดันแแผนงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กระทรวง อว. 5 ความเชื่อเกี่ยวกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับการพลัดถิ่น วิกฤตการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการพลัดถิ่นนั้นมีความเกี่ยวข้องกันมากยิ่งขึ้น… ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (2563). ตัวอย่างข่าวปลอม.

ข่าวสารล่าสุดเรื่องราวสังคม

สืบค้นวันที่ 12 กันยายน 2563 จาก

ข่าวสารล่าสุดเรื่องราวสังคม
ข่าวสารล่าสุดเรื่องราวสังคม

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559). พงษ วิเศษสังข. ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน. ในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 25 พฤษภาคม 2554.

ข่าวสารล่าสุดเรื่องราวสังคม

สื่อมวลชนกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก. วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต. 8(1), 31-53. รถเก๋งต้องสงสัยขับรถหลบหนีตำรวจทางหลวงชุมพร โดนไล่ล่าจนล้อหน้าแตก 2 ล้อยังไปต่อ สุดท้ายชนกับรถชาวบ้านพลิกคว่ำ พบยาบ้าเต็มเบาะนั่งด้านหลังนับล้านเม็ด คนขับบาดเจ็บโดนอายัดตัวในรพ. เทียนทิพย์ เดียวกี่. จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อในการนำเสนอข่าวยุคดิจิทัล.วารสารการสื่อสารและการจัดการนิด้า.

ข่าวสารล่าสุดเรื่องราวสังคม

2566 สถานการณ์ของผู้พลัดถิ่นหลายล้านคนและผู้ที่ให้ที่พักพิงย่ำแย่ลง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เตือน  … เพราะเหตุว่าใน Social Media นั้น ใครๆ ก็สร้างข้อมูลข่าวสารได้เอง จนไม่อาจรู้ได้เลยว่า ข่าวสารนั้น เป็นเรื่องจริง หรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมา หรือที่ปัจจุบันเรียกกันว่า Fake News นั่นเอง… UNHCR แสดงความชื่นชมต่อรัฐบาลและประชาชนของประเทศเซาตูเมและปรินซิปี (São Tomé and Principe) ที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะขจัดภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติโดยการภาคยานุวัติเป็นรัฐภาคีของทั้งสองอนุสัญญาว่าด้วยภาวะไร้รัฐไร้สัญชาติ เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา… นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางขวา) ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 26,707,269 บาท ให้กับนางสาวอรุณี อัชชะกุลวิสุทธิ์… การดา ร่วมพุ่ม.

เจนีวา – ปีที่ผ่านมา สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤติการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นใหม่และทวีความรุนแรงขึ้น มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวนสูงที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา… เมืองค็อกซ์ บาซาร์ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และหน่วยงานพันธมิตรด้านมนุษยธรรมเร่งมอบความช่วยเหลือในเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดที่เกิดขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยที่ 5 จาก 33 ค่าย ในเมืองค็อกซ์ บาซาร์ ค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก… สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) มีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ล่าสุดในซูดาน ในขณะที่การต่อสู้ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นในเมืองดาร์ฟูร์ ผู้คนที่สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้เดินทางมาถึงเป็นจำนวนมาก… กลาโหม เตรียมประชุมพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ เพื่อปรับปรุงหลักสูตร รด. หนึ่งปีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองทูร์เคียและซีเรียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.